טכנולוגיה וציוד חדשים לעטוף שמן CBD

 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.

מוצרי CBD החדשים ביותר

67%

CBD Oil Oil

61%

בריאות CBD

55%

תמיכה cbd 420 משפטי

45%

כמוסות שמן cbd חלקות עגולות

אנו מוכרים שמן CBD בקפלה אוטומטית

cbd_oil_business

טכנולוגיה ייחודית של אנקפסולציה של כמוסות softgels חלקה בשמן CBD עבור מוסלמים,
אורח חיים טבעוני ובריא. ביצועי חומרה בין 15,000 ל 90,000 כמוסות softgels לשעה.
צפה בסרטונים >>

אנו מוכרים את קו הציוד לייצור כמוסות שמן CBD וקנאביס. קוד קוד פתוח.
פטנט חינם. ללא הגבלות. אין אנלוגים. ללא מלוכה. חומרי גלם זמינים בשוק הפתוח.
СBD, קנאביס, קנבוס וכמוסות טבעוניות שמן צמחי. מעטפת הקפסולה של חומר אצות אגר-אגר.
הציוד עומד בכל הדרישות המודרניות לייצור CBD. לימוד צעד אחר צעד. ייעוץ וסיוע בהקמת עסק. חברתנו מייצרת ציוד חסכוני ואוטומטי עבור
ייצור כמוסות חלקות ועגולות עם שמן בפנים. עכשיו הבום העולמי בשמן קנאביס ו- CBD.
יש לנו ציוד להכנת קפסולות עגולות עם CBD ושמן קנאביס בקוטר 3-6 מ"מ. אנו מזמינים את חברתך לשתף פעולה. אנו מחפשים חברה שתמכור אותה בארצות הברית, קנדה, אירופה. אנו נותנים מחיר נמוך לסוחרים. כמו כן, החברה שלך יכולה לקנות מאתנו ציוד רב ולשכור אותו בארצות הברית, קנדה, אירופה.

СATALOGUE / Encapsulator שמן CBD / טכנולוגית אגר כמוסות טבעוניות

טכנולוגית אגר כמוסות טבעוניות

חברתנו מייצגת שוק הטכנולוגיה והציוד לייצור כמוסות ג'לטין חלקות ועגולות. ניתן למקם כל מיני שמנים צמחיים וסוגים רבים של שומן מן החי בתוך מעטפת ג'לטינית דקה אך חזקה. מה שמשמר בצורה מהימנה את התוכן לאורך זמן. לטכנולוגיה שלנו אין מוצרי פסולת והיא היעילה ביותר במחיר של המוצרים המוגמרים. אם יש לך שמן או שומן מן החי, מאשר להשיג את הציוד והטכנולוגיה שלנו, אתה יכול לייצר בקלות כמוסות בצורת קוטר של עד עשרה מילימטרים. ניתן גם להתאים בצורה חלקה את משקל הקפסולה לנדרש. ניתן לצבוע מעטפת ג'לטינית בכל צבע. כדי להקים עסק אתה צריך להיות רצון לייצר כמוסות וחצרים קטנים. המומחה של חברתנו ייתן לך תיאור מפורט של מאפייני הציוד שלנו, יביא המלצות על הכנת המקום שלך, יעזור במציאת חומרי גלם להתאמת ציוד ולהכשיר אותך לעבוד עליו. אנו שולחים את הציוד ומאצילים את המומחים שלנו ללקוחות בכל רחבי העולם.

 

מחיר: 18,000 $

 • מידע עודכן: 09/06/2024
 • במלאי
 • מספר מצגות PDF שהורדו: 280

דֶגֶם: טכנולוגית אגר כמוסות טבעוניות

 • מתויג כ: תרבות קננביס שמן קננביס שמן CBD CBD SOFTGELS רווחת CBD שמן המפ הודו מריחואנה רפואית אכילויות THC

תנאים להזמנת ורכישת ציוד

 1. זמן הייצור עבור הציוד תחת ההזמנה הוא 30 יום. מודל GMP זמין.
 2. המומחה הטכני של החברה מגיע להכשרה ללקוחות. תקופת ההדרכה, ההתקנה וההפעלה היא 5 ימים.
 3. אנו מספקים מידע על טכנולוגיה, רכישת חומרים מתכלים וחלפים.
 4. אחריות ציוד היא 24 חודשים, אנו מספקים שירות אחרי אחריות 24/7.
 5. נוסחאות קוד פתוח ניתן לשנות על ידי לקוחות לפי שיקול דעתם. לא תמלוגים נדרשים.
 6. יש לנו ציוד הדגמה למצגות במשרד שלנו.
 7. אנו נדאג למשלוח לכל מדינה בעולם לפי אוויר או ים. לעזור לך בביצוע מסמכים.

ציוד וטכנולוגיה זו מפותחים ב- אֵירוֹפָּה. אנו מייצרים מצמדים אלה במפעל המשפחתי שלנו בהתאם כל תקני האיכות האירופיים. למוצרים שאנו מייצרים למעלה משנתיים אין אנלוגים. המחירים הכי משתלמים.
אנו משתמשים במכשירי חשמל, משאבות, צינורות סיליקון - תוצרת איטליה, גרמניה, קוריאה.
אנו משתמשים נירוסטה AISI 316, 304 בייצור שלנו.


השירות ושירות הלקוחות שלנו

הטכנולוגיה והציוד לייצור כמוסות ג'לטין חלקות ועגולות. ניתן למקם כל מיני שמנים צמחיים וסוגים רבים של שומן מן החי בתוך מעטפת ג'לטינית דקה אך חזקה. מה שמשמר בצורה מהימנה את התוכן לאורך זמן. לטכנולוגיה שלנו אין מוצרי פסולת והיא היעילה ביותר במחיר של המוצרים המוגמרים. יש לך שמן או שומן מן החי, מאשר להשיג את הציוד והטכנולוגיה שלנו אתה יכול לייצר בקלות סביב כמוסות בצורת קוטר של עד עשרה מילימטרים. ניתן גם להתאים בצורה חלקה את משקל הקפסולה לנדרש. ניתן לצבוע מעטפת ג'לטינית בכל צבע. כדי להקים עסק אתה צריך להיות רצון לייצר כמוסות וחצרים קטנים. המומחה של חברתנו ייתן לך תיאור מפורט של מאפייני הציוד שלנו, יביא המלצות על הכנת המקום שלך. עזרו במציאת חומרי גלם, התאימו ציוד ואימנו אתכם לעבוד עליו. אנו שולחים את הציוד ומאצילים את המומחים שלנו ללקוחות בכל רחבי העולם. חברתנו מציעה ציוד וטכנולוגיה לייצור קפסולות חלקות ורכות. נכון לעכשיו יש לנו שתי טכנולוגיות של קליפות כמוסות, זוהי טכנולוגית ג'לטין קלאסית וטכנולוגיה חדשנית חדשה של קליפות קפסולה מחומר צמחי. אנו משתמשים בחומר צמחי בשם אגר-אגר לכמוסות שלנו. זהו חומר מבוסס אצות.

הטכנולוגיה תהיה מעניינת בייצור קפסולות לשוק המזרחי, לשוק של מדינות ערב, למוסלמים, טבעונים וצמחונים ובכל מקום בו אין צורך להשתמש בג'לטין מן החי. אנו מציגים טכנולוגיה זו בשוק העולמי מכיוון שאנו החברה היחידה המחזיקה בטכנולוגיה כזו. בנוסף לטכנולוגיה, פיתחנו קו אנקפסולציה אוטומטי המאפשר ייצור מוצרים אלה. פיתחנו את הקו האוטומטי שלנו, העשוי כולו מפלדת אל חלד, ומבטיח עמידה בדרישות התקן של GMP. אתה יכול לאשר ולתעד בקלות ציוד כזה במתקן הייצור שלך, ולהשתמש בו כדי לייצר מוצרים באיכות זהה למובילי השוק. הקו האוטומטי הקומפקטי שלנו הוא הצעה ייחודית. כיום, אין ציוד אנלוגי בשוק הקפסולות, מבחינת עלות או ביצוע, או ייחודיות של הרכב החומר. אנחנו החברה היחידה שהשיגה את זה.

אציג מצגת קצרה של הקו שלנו בכדי לספר לכם על כל יחידה ועל כל חלק מהציוד בקו האוטומטי שלנו. זהו מיכל מחומם עם תסיסה בו אנו מכינים את הג'ל. עכשיו אני מצביע על מנוע חשמלי עם הלהבים המותקנים בפנים, המנוע מערבב את נפח הג'ל שאנחנו מכינים עם הלהבים. למיכל מחומם זה עם תסיסה יש מעיל מים והגנה תרמית, המסייעת לשמור על הטמפרטורה כדי לא לחמם את האוויר בחדר. מערכת חלונות תצפית, מערכת תאורה. מהמיכל שלנו, הג'ל מוזרם דרך צינורות חימום מיוחדים למיכל במארז ובאמצעות צינור ההחזר מוחזר חזרה למיכל שלנו. זה נעשה על מנת לשמור על הטמפרטורה הגבוהה של הג'ל בתוך הכור שלנו בכל עת. אנו עובדים עם אגר-אגר הדורש טמפרטורה של מעל פלוס 90 מעלות צלזיוס. אם היה רק ​​צינור מחומם אחד, החומר בפנים היה מתקרר וחוסם את הג'ל לזוז. לכן אנו מרימים את החומר למיכל המפסק בעזרת צינור אחד ומשליכים את עודפי הג'ל חזרה לדוד שלנו דרך הצינור השני. ארון חשמל זה מווסת את טמפרטורת החימום של הצינורות המחוממים שלנו, הוא גם מסדיר את מהירות הזנת הג'ל לטנק שלנו בחלקו העליון ואת המכשיר שמווסת את טמפרטורת הג'ל שיצרנו, כמו גם את מהירות סיבוב הלהבים. . הכל נכנס למארז שלנו דרך צינורות מחוממים. להלן גרסת ה- GMP של המארז שלנו, העשויה כולה מפלדות אל חלד.

כל הפינות מעוגלות, מה שמבטיח ניקוי ושטיפה קלים בהתאם לתקני GMP. איטום החדר שלנו מבטל את כניסתם של כל מיני חלקיקים מזהמים. יש תא בידוד תרמי בתוך החדר. זה שומר על טמפרטורה מסוימת. עכשיו אספר לכם על תכונות העיצוב של encapsulator GMP. לפאנל העליון מערכת בקרה. ישנם בקרות טמפרטורה להובלת שמן, ג'ל ושמן הנמצאים בתוך הקפסולה. כעת מוצגת טמפרטורת הסביבה, אך כאשר אנו מתכנתים את המארז שלנו לעבוד, אנו קובעים את הטמפרטורות שאנו רוצים לעבוד איתן. אם החומר שלך, שמן או שומן מן החי, מחייב חימום של המיכלים שלנו, שנמצאים בחלק האחורי של המארז, יש גם מערכת זרימת מים, אמבטיית מים, שתחמם את החומרים. כעת אנו משתמשים בבקרות דיוק גבוה המאפשרות התאמת מהירות תנועת החומרים במערכת שלנו. המשמעות היא שמשאבות מיוחדות מווסתות את קצב ההזנה של החומר שהופך לקליפת הקפסולה והחומר שמונח בתוך הקפסולות. זה משפר משמעותית את דיוק המינון. לאחר שקבעתם היום אינדיקטורים מסוימים על המכשירים, תוכלו להפעיל אותו באותו מצב למחרת ולשכפל את הכל. בכדי לראות את תהליך פעולת המפסלים ואת היווצרות הקפסולות אנו משתמשים במנורות סטרובוסקופיות מיוחדות המראות לנו מה קורה כשאנחנו יוצרים קפסולות בזכות פעימת האור שלהם. החלק התחתון של החדר מיועד למערכת קירור הנפט. בפנים יש תיבה מיוחדת עם קיר כפול, שם נוזל הקירור נשאב על ידי משאבה וכל שמן ההובלה מקורר בתיבה זו. במידת הצורך, ניתן לנתק, לנקות ולנקות יחידה זו בפנים. הפינות הפנימיות של קופסה זו הן גם רדיאליות, מה שמקל על הכביסה שלהן. רק הראיתי לכם את העיצוב של מיכל זה לקירור נפט. אני מחזיק מיכל דומה. זהו מיכל פלדה אל חלד כפול קירות עם פינות רדיאליות, בהן נוזל הקירור מוזן לאורך הקירות הפנימיים. והנה שמן ההובלה. הקירור האינטנסיבי מתרחש כאן.

 

מפרט טכני

עכשיו אספר לכם על תכונות העיצוב של encapsulator GMP. עכשיו אספר לכם על מאפייני העיצוב של encapsulator שמן GMP CBD. עכשיו אספר לכם על מאפייני העיצוב של encapsulator שמן קנאביס GMP. לפאנל העליון מערכת בקרה. ישנם בקרות טמפרטורה להובלת שמן, ג'ל ושמן הנמצאים בתוך הקפסולה. ישנם בקרות טמפרטורה לשמן הובלה, ג'ל ושמן CBD המוצב בתוך הקפסולה. ישנם בקרות טמפרטורה לשמן הובלה, ג'ל ושמן קנאביס שמונחים בתוך הקפסולה. כעת מוצגת טמפרטורת הסביבה, אך כאשר אנו מתכנתים את המארז שלנו לעבוד, אנו קובעים את הטמפרטורות שאנו רוצים לעבוד איתן. אם החומר שלך, שמן או שומן מן החי, מחייב חימום של המיכלים שלנו, שנמצאים בחלק האחורי של המארז, יש גם מערכת זרימת מים, אמבטיית מים, שתחמם את החומרים. אם שמן ה- CBD שלך מחייב חימום הטנקים שלנו, שנמצאים בחלק האחורי של המארז, יש גם מערכת זרימת מים, אמבטיית מים, שתחמם את החומרים. אם שמן הקנאביס שלך דורש חימום של הטנקים שלנו, שנמצאים בחלק האחורי של המארז, יש גם מערכת זרימת מים, אמבטיית מים, שתחמם את החומרים. כעת אנו משתמשים בבקרות דיוק גבוה המאפשרות התאמת מהירות תנועת החומרים במערכת שלנו. המשמעות היא שמשאבות מיוחדות מווסתות את קצב ההזנה של החומר שהופך לקליפת הקפסולה והחומר שמונח בתוך הקפסולות. זה משפר משמעותית את דיוק המינון. לאחר שקבעתם היום אינדיקטורים מסוימים על המכשירים, תוכלו להפעיל אותו באותו מצב למחרת ולשכפל את הכל. בכדי לראות את תהליך פעולת המפסלים ואת היווצרות הקפסולות אנו משתמשים במנורות סטרובוסקופיות מיוחדות המראות לנו מה קורה כשאנחנו יוצרים קפסולות בזכות פעימת האור שלהם. הקפסולות נעות במהירות גבוהה מאוד, יותר מ- 24 כמוסות בשנייה והן נראות בלתי נראות, אך כשאנחנו מדליקים את הסטרובוסקופ זה נותן לנו את האפשרות לראות כיצד נוצרות הקפסולות. כעת ייצור הקפסולות אינו בתהליך, אני רק מראה לך איך זה עובד. כעת ייצור קפסולות השמן CBD אינו בתהליך, אני רק מראה לך איך זה עובד. כעת ייצור התרכובות של שמן הקנאביס אינו בתהליך, אני רק מראה לך איך זה עובד. אתה יכול גם לעבור את מצב התאורה של המצלמה הפנימית כדי לראות את כל התהליך. בהמשך נעשה סרטון וידיאו המציג את הציוד במבצע.

הקפסולות נעות במהירות גבוהה מאוד, יותר מ- 24 כמוסות בשנייה והן נראות בלתי נראות, אך כשאנחנו מדליקים את הסטרובוסקופ זה נותן לנו את האפשרות לראות כיצד נוצרות הקפסולות. כעת ייצור הקפסולות אינו בתהליך, אני רק מראה לך איך זה עובד. אתה יכול גם לעבור את מצב התאורה של המצלמה הפנימית כדי לראות את כל התהליך. בהמשך נעשה סרטון וידיאו המציג את הציוד במבצע. פינות מעוגלות מספקות ניקוי קל העומד בתקן GMP. נירוסטה נמצאת בפנים ובחוץ. חומר זה מתאים לייצור מוצרי מזון ותרופות. אתה יכול להשיג בקלות כל היתר לשימוש בציוד זה במתקן שלך.

מידע נוסף

אני גאה מאוד בתוצאה שהשגנו יחד עם הצוות שלי. מאחורי גבי עומדות שנות המחקר, עבודתם של המעצבים ומהנדסי התהליכים שלנו. עד כה אף חברה אחרת לא מציעה כמוסות צמחוניות. עד כה אף חברה אחרת לא מציעה כמוסות שמן CBD צמחוניות. עד כה אף חברה אחרת לא מציעה רככות שמן קנאביס צמחוני. זהו מוצר מאוד מעניין. אני מקווה שתעריך את המאמצים שלנו, תהפוך ללקוחות שלנו ותבנה את העסק שלך יחד איתנו. אני מקווה שתעריך את המאמצים שלנו, תהפוך ללקוחות שלנו ותבנה איתנו עסק CBD שלך. אני מקווה שתעריך את המאמצים שלנו, תהפוך ללקוחות שלנו ותבנה איתנו את עסק הקנאביס שלך. אל תהססו ליצור איתי קשר, אשמח לענות על כל אחת משאלותיכם. אנו משתמשים בשני טנקים במפסק שלנו. האחד מיועד לשמן או לשמן דגים שתרצו למלא בכמוסה. האחד מיועד לשמן CBD שתרצה למלא בכמוסה. האחד מיועד לשמן הקנאביס אותו תרצו למלא בכמוסה. הג'ל נמצא במכל 18 ליטר הדומה. המערכת במכסה מעוצבת בצורה כזו שמספקת אספקה ​​רציפה של ג'ל או חומר עטיפה למכלים שלנו לאורך כל 24 שעות הפעילות של הציוד. כדאי להזכיר את איכות הטנק הזה. זה עומד באופן מלא בדרישות GMP. יש לו תחתית חצי מעגלית ורדיוס, המאפשרים ניקוי ושטיפת טנקים אלה בפנים ובחוץ. אלה שראו את הטנקים הקודמים שלנו יופתעו בהסכמה מההתקדמות שעשינו בהקשר זה. עשינו גם ידיות צדדיות נוחות להסרה והצבת טנקים מלאים בג'ל והחומר אל המארז שלנו. זה גם נוח מאוד והגשנו את בקשת לקוחותינו להפוך את התהליך לנוח ככל האפשר.

המלצות על לקוחות

וואו זה די מגניב, האם ניתן לקבל מידע נוסף? מייקל הלר, דוקטורט (לינקין)

האם ספק כלשהו רכש אחד בארה"ב שיכול לאמת את המכונה ואת האיכות? מארק נורמנדו (לינקין)

כמה קטן מכדור יכולה המכונה להכין? אנדי קליין (לינקין)

מהם היתרונות שיש לאגר על פני כמוסות מבוססות ג'לטין ? ג'יי קרנהן (לינקין)

מאוד אינפורמטיבי ומעניין בתחום הפיתוח ו- mfg של Softgels שקופים במיוחד. אכן מידע רב למחקר ופיתוח עסקי לעתיד. בברכה הן מר רומן והן פרופסור בוריסוב. שיווקומאר דלצ'נד קשרוואני (לינקין)

עדיף שיהיה לכם או לייצר את השמן בעצמכם ולהפוך את המוצר מא 'עד ת'. כמו כן תוכלו לשלוט על ההתרכזות בצורה טובה יותר. היה הגיוני לי יותר אם הייתי רוצה לייצר מוצר כל כך בריא. רודי גרלך (לינקין)

אנא הזמינו לי את המצגת, ותודה לכם שהרכבתם את זה. סטיבן דיבוזה (לינקין)

טכנולוגיה מרגשת! נג'לה סקוט (לינקין)

הסרטון הזה מראה בדיוק למה אנחנו צריכים רגולציה בענף. קווין גלאגר (לינקין)

שלום רומן, יש לי לקוח בניו זילנד. אני יכול למכור להם את המכונה? ג'וסו קים (לינקין)

מעניין, ברצוני לבחון את האפשרויות לשתף פעולה יחד. אני הולך לשלוח לך DM למידע נוסף. קרלוס חאבייר ריברה (צ'ארלס) (לינקין)

אני רוצה להזמין את המכונה הבסיסית לייצור כובעי ג'ל CBD ונמסרת ל- 6329 State Road 54, New Port Richey, FL 34653 USA. תודה. גארי דליוואל, מ (לינקין)

אני יודע שזו תקופה מטורפת וקשה כרגע, וכולנו מנסים לשמור על הראש מעל המים. רציתי לפנות אליך כי יש לנו ניסיון רב ותוצאות בעבודה בענף הקנאביס וה- CBD. המערכת שלנו מסייעת לעסקים כמו שלך למלא את הצינור שלהם עם לקוחות פוטנציאליים מבלי שתצטרך לעזוב את הנוחות של הבית שלך באמצעות מודעות פייסבוק / אינסטגרם.. רוברט ריברה (לינקין)

הי רומן! אנחנו חנות לייצור נירוסטה בהתאמה אישית וראיתי שאתה משתמש בכורים שנבנו בהתאמה אישית בתהליך שלך. סקרנתי מי יוצר את הטנקים והמערבלים שלך לפיתרון האינקפסולציה שלך? טרוי האנשי (לינקין)

שלום רומן, הקמנו מתקן חדש, לא בטוח אם נבצע רכישות גדולות עדיין. אבל רציתי לקבל ממך מידע נוסף. ברגע שיש לנו את המכונה, איזה מרכיבים / אספקה ​​נצטרך מלבד שמן ה- CBD. מייקל האמר (לינקין)

שלום רומן, הגעת כהצעה איתה לינקדאין חושב שאני צריך להתחבר. אני שמח כי אני עובד בענף ה- CBD בהרחבה וחשבתי שאנו יכולים למצוא כמה הזדמנויות ברשת. Dan Licitra - LIONs ™ CBD ו- Hemp Solutions (לינקין)

 

טכנולוגיות כמוסות ג'ל רכות

מנכ

צור איתי קשר

Encapsulator שמן CBD | ציוד ייחודי לייצור כמוסות ג'ל רכות לשמן CBD עם קליפת אגר. כמוסות אגר טבעוני שמן קנאביס

מר רומן ציבולסקי

מנכ"ל, רך ג'ל כמוסות טכנולוגיות ושות 'בע"מ www.Capsulesforyou.com מוגבלת

אתר: www.Capsulesforyou.com
טלפון: +375 29 308 00 00
WhatsApp / Viber: +375 29 308 00 00
אימייל: info@capsulesforyou.com
סקייפ: RomanTsibulsky

טופס הזמנה

אני, , ,

טכנולוגית אגר כמוסות טבעוניות.

פרטי הקשר שלי:תגובה: