טכנולוגיה וציוד חדשים לעטוף שמן CBD

 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.
 • Encapsulator שמן CBD לייצור כמוסות שמן CBD, מכסה שמן CBD. מוצרי Cbd משמנים, עטים עטופים, אכילים, גומי ועוד.

מוצרי CBD החדשים ביותר

70%

CBD Oil Oil

60%

בריאות CBD

50%

תעשיות cbd 420

55%

כמוסות ג'לים רכים של שמן cbd חלקים עגולים

אנו מוכרים שמן CBD בקפלה אוטומטית

cbd_oil_business

טכנולוגיה ייחודית של אנקפסולציה של כמוסות softgels חלקה בשמן CBD עבור מוסלמים,
אורח חיים טבעוני ובריא. ביצועי חומרה בין 15,000 ל 90,000 כמוסות softgels לשעה.
צפה בסרטונים >>

אנו מוכרים את קו הציוד לייצור כמוסות שמן CBD וקנאביס. קוד קוד פתוח.
פטנט חינם. ללא הגבלות. אין אנלוגים. ללא מלוכה. חומרי גלם זמינים בשוק הפתוח.
СBD, קנאביס, קנבוס וכמוסות טבעוניות שמן צמחי. מעטפת הקפסולה של חומר אצות אגר-אגר.
הציוד עומד בכל הדרישות המודרניות לייצור CBD. לימוד צעד אחר צעד. ייעוץ וסיוע בהקמת עסק. חברתנו מייצרת ציוד חסכוני ואוטומטי עבור
ייצור כמוסות חלקות ועגולות עם שמן בפנים. עכשיו הבום העולמי בשמן קנאביס ו- CBD.
יש לנו ציוד להכנת קפסולות עגולות עם CBD ושמן קנאביס בקוטר 3-6 מ"מ. אנו מזמינים את חברתך לשתף פעולה. אנו מחפשים חברה שתמכור אותה בארצות הברית, קנדה, אירופה. אנו נותנים מחיר נמוך לסוחרים. כמו כן, החברה שלך יכולה לקנות מאתנו ציוד רב ולשכור אותו בארצות הברית, קנדה, אירופה.

СATALOGUE / Encapsulator שמן CBD / דוגמאות של כמוסות ג'ל רכות לשמן CBD

דוגמאות של כמוסות ג'ל רכות לשמן CBD

שלום! שמי רומן ציבולסקי ואני מנכ"ל החברה Soft Gel Capsules Technologies Co.Limited. חברתנו מציעה ציוד וטכנולוגיה לייצור קפסולות חלקות ורכות. נכון לעכשיו יש לנו שתי טכנולוגיות של קליפות כמוסות, זוהי טכנולוגית ג'לטין קלאסית וטכנולוגיה חדשנית חדשה של קליפות קפסולה מחומר צמחי. אנו משתמשים בחומר צמחי בשם אגר-אגר לכמוסות שלנו. זהו חומר מבוסס אצות. הטכנולוגיה תהיה מעניינת בייצור קפסולות לשוק המזרחי, לשוק של מדינות ערב, למוסלמים, טבעונים וצמחונים ובכל מקום בו אין צורך להשתמש בג'לטין מן החי. אנו מציגים טכנולוגיה זו בשוק העולמי מכיוון שאנו החברה היחידה המחזיקה בטכנולוגיה כזו.

הקו שלנו מורכב מכמה מכונות. המכונה הראשונה היא כור מיוחד בו מיוצרים אגר או ג'ל ג'לטין. הג'ל מיוצר בטמפרטורה של בערך פלוס 90 מעלות צלזיוס. הג'ל מוזן דרך הצינורות המחוממים אל המפסק שלנו על ידי משאבה מיוחדת. כמוסות נוצרות מהג'ל והשמן שבמארז. ואז הכמוסות יוצאות לרחצה וייבוש. מדובר בדוד, מיכל מחומם עם תסיסה שהופכת את הג'ל, יש גם משאבה, מערכת של צינורות מחוממים, המארז עצמו, כמו גם צנטריפוגה להילוך-יתר וכביסה של כמוסות לאחר האקפסולציה. החברה שלנו מייצרת Encapsulator כבר 20 שנה ועד היום, הציוד שלנו היה, נניח, בקטע המחירים השווים לכל כיס. והיום אנו מוכנים להציג בפניכם עיצוב מעודכן לחלוטין של המארז העשוי מפלדת אל חלד העונה על כל דרישות ה- GMP. כל הקצוות, כל הקצוות הפנימיים עשויים ברדיוס, המספק שימוש נוח ומבטיח את איכות הכביסה.  

למערכת זו אין אנלוגים ואנחנו לא מראים אותה היום רק מהסיבה שאנחנו לא רוצים שהמתחרים שלנו יעתיקו אותה לפני שאנחנו מתחילים בייצור ובמכירה שלה. פיתחנו את הקו האוטומטי שלנו, העשוי כולו מפלדת אל חלד, ומבטיח עמידה בדרישות התקן של GMP. אתה יכול לאשר ולתעד בקלות ציוד כזה במתקן הייצור שלך, ולהשתמש בו כדי לייצר מוצרים באיכות זהה למובילי השוק. הקו האוטומטי הקומפקטי שלנו הוא הצעה ייחודית. כיום, אין ציוד אנלוגי בשוק הקפסולות, מבחינת עלות או ביצועים, או ייחודיות של הרכב והחומר. אנחנו החברה היחידה שהשיגה את זה. לחלקים חשובים רבים של הציוד שלנו יש תעודה אירופאית, וזה מאוד חשוב עבור לקוחות מאירופה, ארה"ב וקנדה. אנו משתמשים בכור מתוצרת סין לייצור ג'ל, אך זהו המפעל היחיד שמצאנו בסין שיכול לייצר ציוד מוסמך באירופה..

 

מחיר: 18,000 $

 • מידע עודכן: 09/06/2024
 • במלאי
 • מספר מצגות PDF שהורדו: 180

דֶגֶם: דוגמאות של כמוסות ג'ל רכות לשמן CBD

 • מתויג כ: תרבות קננביס שמן קננביס שמן CBD CBD SOFTGELS רווחת CBD שמן המפ הודו מריחואנה רפואית אכילויות THC

תנאים להזמנת ורכישת ציוד

 1. זמן הייצור עבור הציוד תחת ההזמנה הוא 30 יום. מודל GMP זמין.
 2. המומחה הטכני של החברה מגיע להכשרה ללקוחות. תקופת ההדרכה, ההתקנה וההפעלה היא 5 ימים.
 3. אנו מספקים מידע על טכנולוגיה, רכישת חומרים מתכלים וחלפים.
 4. אחריות ציוד היא 24 חודשים, אנו מספקים שירות אחרי אחריות 24/7.
 5. נוסחאות קוד פתוח ניתן לשנות על ידי לקוחות לפי שיקול דעתם. לא תמלוגים נדרשים.
 6. יש לנו ציוד הדגמה למצגות במשרד שלנו.
 7. אנו נדאג למשלוח לכל מדינה בעולם לפי אוויר או ים. לעזור לך בביצוע מסמכים.

ציוד וטכנולוגיה זו מפותחים ב- אֵירוֹפָּה. אנו מייצרים מצמדים אלה במפעל המשפחתי שלנו בהתאם כל תקני האיכות האירופיים. למוצרים שאנו מייצרים למעלה משנתיים אין אנלוגים. המחירים הכי משתלמים.
אנו משתמשים במכשירי חשמל, משאבות, צינורות סיליקון - תוצרת איטליה, גרמניה, קוריאה.
אנו משתמשים נירוסטה AISI 316, 304 בייצור שלנו.


השירות ושירות הלקוחות שלנו

כל הקצוות הפנימיים והחיצוניים עשויים ברדיוס המאפשר ניקוי קל ויעיל. כמו כן, כל הרכיבים האלקטרוניים, החשמליים, המשאבות והמנועים החשמליים מיוצרים באירופה מאיטליה וגרמניה. אנו שואפים ליצור מכשיר אמין ונוח למשתמשים שלנו ככל האפשר. לאחר היווצרות הקפסולות הם משתחררים אוטומטית למכשיר הכביסה והספינינג, מה שמקטין משמעותית את זמן ההפעלה בהשוואה לדגם הישן שלנו, שם בוצע פעולה זו ידנית. כעת הקפסולות קופצות אוטומטית ממכשיר אחד למשנהו, מה שמבטל את הצורך בעבודה של מפעיל ידני. פיתחנו גם מערכת ייחודית לייבוש רציף של קפסולות. זה שונה מכל האפשרויות הקיימות כיום בשוק ציוד התרופות.

אציג מצגת קצרה של הקו שלנו בכדי לספר לכם על כל יחידה ועל כל חלק מהציוד בקו האוטומטי שלנו. זהו מיכל מחומם עם תסיסה בה אנו מכינים את הג'ל. עכשיו אני מצביע על מנוע חשמלי עם הלהבים המותקנים בפנים, המנוע מערבב את נפח הג'ל שאנחנו מכינים עם הלהבים. למיכל מחומם זה עם תסיסה יש מעיל מים והגנה תרמית, המסייעת לשמור על הטמפרטורה כדי לא לחמם את האוויר בחדר. מערכת חלונות תצפית, מערכת תאורה. מהמיכל שלנו, הג'ל מוזרם דרך צינורות חימום מיוחדים למיכל במארז ובאמצעות צינור ההחזר מוחזר חזרה למיכל שלנו. זה נעשה על מנת לשמור על הטמפרטורה הגבוהה של הג'ל בתוך הכור שלנו בכל עת. אנו עובדים עם אגר-אגר הדורש טמפרטורה של מעל + 90 מעלות צלזיוס. אם היה רק ​​צינור מחומם אחד, החומר בפנים היה מתקרר וחוסם את הג'ל לזוז. לכן אנו מרימים את החומר למיכל המפסק בעזרת צינור אחד ומשליכים את עודפי הג'ל חזרה לדוד שלנו דרך הצינור השני. ארון חשמל זה מווסת את טמפרטורת החימום של הצינורות המחוממים שלנו, וגם הוא מווסת את מהירות הזנת הג'ל לטנק שלנו בחלקו העליון ואת המכשיר המסדיר את טמפרטורת הג'ל שיצרנו, כמו גם את מהירות סיבוב הלהבים. . הכל נכנס למארז שלנו דרך הצינורות המחוממים. להלן גרסת ה- GMP של המארז שלנו, העשויה כולה מפלדת אל חלד. להלן גרסת GMP של Encapsulator שמן CBD שלנו, העשויה כולה מפלדת אל חלד. להלן גרסת ה- GMP של מכסת שמן הקנאביס שלנו, העשויה כולה מפלדת אל חלד. כל הפינות מעוגלות, מה שמבטיח ניקוי ושטיפה קלים בהתאם לתקני GMP. איטום החדר שלנו מבטל את כניסתם של כל מיני חלקיקים מזהמים. יש תא בידוד תרמי בתוך החדר. זה שומר על טמפרטורה מסוימת.

זה מקטין משמעותית את עלויות האנרגיה והזמן עד לייבוש הקפסולה. אנו מספקים מיכל מחומם עם תסיסה לייצור הג'ל ממפעל ידידותי בסין. למפעל זה, היחיד שיכולנו למצוא, יש את האישורים המתאימים המאשרים את איכות אירופה. מיכל מחומם ג'ל זה עם תסיסה הוא גם מוסמך. אנו שואפים להבטיח כי לציוד שלנו המספר המרבי של אישורים מתאים לשימוש לא רק במדינות חבר העמים, אלא גם במדינות אחרות בעולם. Encapsulator החדש שלנו במהירות גבוהה GMP מיוצר כולו על ידי החברה שלנו. אנו מבצעים את מחזור הייצור המלא: מייצור התיק ועד הרכבת החלק האחרון ופנייה לספקים של חומרים מתכלים באיכות אירופאית. אנו עוקבים אחר האיכות, ועכשיו במשרדנו תוכלו לראות מדגם הדגמה של המפסיד החדש הזה, הוא נמצא מאחורי גבי. נשמח לקבל את פניכם בחברתנו. אנו שואפים לפתח, לייצר מוצרים באיכות גבוהה, לייצר מוצרים שאין להם אנלוגים בשוק העולמי של ימינו ואנחנו תמיד שמחים לראותכם כלקוחות יקרים שלנו אשר יעריכו את העבודה והפתרונות הטכניים שלנו שפיתחנו בעת ביצוע קו אוטומטי זה. . אשמח מאוד לכל אחד מאנשי הקשר שלכם, אנא אל תהססו לפנות אלי.

ציבולסקי רומני: עכשיו אספר לכם על תכונות העיצוב של encapsulator GMP. עכשיו אספר לכם על מאפייני העיצוב של encapsulator שמן GMP CBD. עכשיו אספר לכם על מאפייני העיצוב של encapsulator שמן קנאביס GMP. לפאנל העליון מערכת בקרה. ישנם בקרות טמפרטורה להובלת שמן, ג'ל ושמן הנמצאים בתוך הקפסולה. ישנם בקרות טמפרטורה לשמן הובלה, ג'ל ושמן CBD המוצב בתוך הקפסולה. ישנם בקרות טמפרטורה לשמן הובלה, ג'ל ושמן קנאביס שמונחים בתוך הקפסולה. כעת מוצגת טמפרטורת הסביבה, אך כאשר אנו מתכנתים את המארז שלנו לעבוד, אנו קובעים את הטמפרטורות שאנו רוצים לעבוד איתן. אם החומר שלך, שמן או שומן מן החי, מחייב חימום של המיכלים שלנו, שנמצאים בחלק האחורי של המארז, יש גם מערכת זרימת מים, אמבטיית מים, שתחמם את החומרים. אם שמן ה- CBD שלך מחייב חימום הטנקים שלנו, שנמצאים בחלק האחורי של המארז, יש גם מערכת זרימת מים, אמבטיית מים, שתחמם את החומרים. אם שמן הקנאביס שלך דורש חימום של הטנקים שלנו, שנמצאים בחלק האחורי של המארז, יש גם מערכת זרימת מים, אמבטיית מים, שתחמם את החומרים. כעת אנו משתמשים בבקרות דיוק גבוה המאפשרות התאמת מהירות תנועת החומרים במערכת שלנו. המשמעות היא שמשאבות מיוחדות מווסתות את קצב ההזנה של החומר שהופך לקליפת הקפסולה והחומר שמונח בתוך הקפסולות. זה משפר משמעותית את דיוק המינון. לאחר שקבעתם היום אינדיקטורים מסוימים על המכשירים, תוכלו להפעיל אותו באותו מצב למחרת ולשכפל את הכל. בכדי לראות את תהליך פעולת המפסלים ואת היווצרות הקפסולות אנו משתמשים במנורות סטרובוסקופיות מיוחדות המראות לנו מה קורה כשאנחנו יוצרים קפסולות בזכות פעימת האור שלהם. הקפסולות נעות במהירות גבוהה מאוד, יותר מ- 24 כמוסות בשנייה והן נראות בלתי נראות, אך כשאנחנו מדליקים את הסטרובוסקופ זה נותן לנו את האפשרות לראות כיצד נוצרות הקפסולות. כעת ייצור הקפסולות אינו בתהליך, אני רק מראה לך איך זה עובד. כעת ייצור קפסולות השמן CBD אינו בתהליך, אני רק מראה לך איך זה עובד. כעת ייצור התרכובות של שמן הקנאביס אינו בתהליך, אני רק מראה לך איך זה עובד. אתה יכול גם לעבור את מצב התאורה של המצלמה הפנימית כדי לראות את כל התהליך. בהמשך נעשה סרטון וידיאו המציג את הציוד במבצע.

מפרט טכני

המארז עצמו מיוצר במלואו על ידי עובדינו ועובדינו במתקן הייצור במינסק, בלארוס. אנו בודקים בזהירות כל מכונה לפני ששולחים אותה ללקוחות, ובכך מבטיחים את יכולת העבודה של ציוד זה ב- 200%. כמו קודם לכן, לכל אחד מהלקוחות שלנו יש הזדמנות להזמין את המאמין שלנו לבקר במתקן שלהם. תוך 5 ימים הוא יזמין ויקבע את הציוד, יכשיר את כוח האדם וייתן כמה עצות והמלצות כיצד להשתמש בציוד. נכון לעכשיו, אף אחד מלקוחותינו לא הפסיק את ייצור הקפסולות מכל סיבה שהיא. הציוד שלנו עובד בכל מקום, אנשים מייצרים את המוצרים ומפתחים בהצלחה את העסק שלהם. אנו שולחים את הציוד שלנו לכל מדינה, כולל מדינות ברית המועצות לשעבר, ארה"ב, קנדה, אירופה והעולם. יש לנו ערוצי משלוח טובים וחברות ידידותיות שיעזרו לנו עם שחרור מכס במדינתך. בכל עת, המומחים שלנו יבואו אליכם ויספרו לכם כיצד לארגן את עסק ייצור הקפסולות בצורה הטובה ביותר. קו אוטומטי זה מאפשר מעבר מקליפת הג'לטין לקליפת אגר-אגר של הקפסולה ובכיוון ההפוך. זה מאפשר לך לייצר סוגים ייחודיים יותר של מוצרים. אני גאה מאוד בתוצאה שהשגנו יחד עם הצוות שלי. מאחורי גבי עומדות שנות המחקר, עבודתם של המעצבים ומהנדסי התהליכים שלנו. עד כה אף חברה אחרת לא מציעה כמוסות צמחוניות. זהו מוצר מאוד מעניין. אני מקווה שתעריך את המאמצים שלנו, תהפוך ללקוחות שלנו ותבנה את העסק שלך יחד איתנו. אל תהססו ליצור איתי קשר, אשמח לענות על כל אחת משאלותיכם.

חברתנו מציעה ציוד וטכנולוגיות לאריזת שמנים ושומנים שונים. אלה שמנים צמחיים שרואים על המדפים בבתי המרקחת. מאחורי גבי מסתתר קו ייצור חדש של קפסולות אוטומטיות בטכנולוגיה חלקה. הטכנולוגיה שלנו מספקת קיבולת של כ 90,000 כמוסות לשעה. נכון לעכשיו, אף חברה אחרת לא מציעה ציוד או טכנולוגיה כאלה. פיתחנו גם מעטפת חדשה של חומר צמחי בשם אגר-אגר. זוהי אבקה מבוססת אצות בהן אנו משתמשים לייצור קליפות קפסולה צמחוניות עם מאפיינים מדהימים. הקפסולות שלנו הן בעלות צורה עגולה בלבד, הן חלקות, מה שמבטיח יתרון שאי אפשר להכחיש ביחס לטכנולוגיות הקיימות בשוק. אין לנו שאריות או מוצרים שנדחו, אין צורך לזרוק פסולת ייצור מכיוון שכל חומרי הגלם המשמשים בטכנולוגיה שלנו משמשים לייצור כמוסות. מאחורי עומד קו אנקפסולציה אוטומטי חדש עם קיבולת של 90,000 כמוסות לשעה. שום ציוד אחר אינו יכול לספק מהירות גבוהה זו.

בנוסף לטכנולוגיה, פיתחנו קו אנקפסולציה אוטומטי המאפשר ייצור מוצרים אלה. הקו האוטומטי שלנו מורכב מהסוגים הבאים של המכשירים: מיכל מחומם עם תסיסה לייצור ג'לטין וגם ג'ל אגר. זו יחידה אוניברסלית. למיכל זה להבי ערבוב המאפשרים שמירה על מצבו ההומוגני של הג'ל במהלך ייצורו. נפח מיכל מחומם זה עם תסיסה הוא 50 ליטר, ובכך מבטיח הפעלה רציפה של הציוד במשך 24 שעות ביממה. משאבה מיוחדת מזינה את הכלא מהמיכל המחומם עם תועמל אל המפסק שלנו דרך צינור מחומם מיוחד. צינורות אלה שומרים על חימום של עד +90 מעלות צלזיוס, ובכך מבטיחים חימום שווה של החומר כולו ותפעול מתמשך של הציוד. מאחוריי עומד דגם חדש של המפסיד שכולו עשוי בהתאם לתקני GMP.

מידע נוסף

הציוד שלנו פועל במהירות הגבוהה ביותר האפשרית. הוספנו משאבות מיוחדות בעלות דיוק גבוה המסדירות את מינון הקפסולות ואת היציבות התפעולית של הציוד. זמן ההפעלה וההתאמה צומצם משמעותית. מלבד המשאבות בעלות דיוק גבוה המותקנים במפסק המפסק החדש שלנו השומרות על לחץ יציב של כל הנוזלים, כמו גם מינון מדויק של קפסולות, לכל הרכיבים האלקטרוניים כמו מנועים, משאבות, תיבות הילוכים יש חלקים תוצרת אירופה: גרמניה ואיטליה . זה מבטיח איכות מעולה ותפעול ללא הפסקה מסביב לשעון. אנו שואפים להפוך את המוצרים שלנו לאמינים ונעימים עבור הלקוחות שלנו ככל האפשר. אם נשווה את הדגם הישן לזה החדש, נראה כי הכל השתנה משמעותית. קשה להעריך את ההבדל מבחינה חזותית, אם כי המראה הפך להיות הרבה יותר ניתן להציג. מערכת קירור נפט להובלה עודכנה לחלוטין. עברנו לטבול את אלמנטי הקירור בשמן. כעת אנו משתמשים במיכל מיוחד עם תחתית כפולה שדרכה נוזל הקירור.   

זה מגדיל את קצב הקירור של שמן ההובלה ומסייע למארז העבודה לעבוד יציב יותר. פיתחנו מערכת שמבטיחה מהירות מקסימאלית של שטיפה ופירוק ציוד לניקוי ותפעול יומיומי. כל משאלות לקוחותינו נלקחו בחשבון ויושמו במודל חדש זה. למיכל המחומם החדש עם תסיסה לייצור ג'ל יש מספיק חומר להפעלה ללא הפרעה במשך 24 שעות של המפסק. יישמנו גם את האפשרות של שטיפה וייבוש אוטומטיים של כמוסות, מה שמוזיל משמעותית את עלות כוח האדם. כשאתה משתמש בקו האוטומטי שלך אתה לא יכול לקבל שירות ואיכות טובים בהרבה של פעולת הציוד. סרטון המצגת זה אינו כולל את מערכת ייבוש הקפסולות האוטומטיות הייחודית שלנו. זה הידע שלנו, אנחנו לא מדגימים את זה עכשיו כדי שחברות מתחרות לא יכולות להעתיק אותו. אבל תאמינו לי, השגנו פיתרון טכני נפלא שמאפשר לייבש את הקפסולות שלנו ב -70% תוך שעתיים. לאחר שהם מועברים אוטומטית תוך שעתיים מרגע כניסתם לתא הייבוש לרגע היציאה ממנו. אתה צריך רק לייבש אותם במשך שעתיים-שלוש, אולי על משטחי פלסטיק רגילים.

המלצות על לקוחות

וואו זה די מגניב, האם ניתן לקבל מידע נוסף? מייקל הלר, דוקטורט (לינקין)

האם ספק כלשהו רכש אחד בארה"ב שיכול לאמת את המכונה ואת האיכות? מארק נורמנדו (לינקין)

כמה קטן מכדור יכולה המכונה להכין? אנדי קליין (לינקין)

מהם היתרונות שיש לאגר על פני כמוסות מבוססות ג'לטין ? ג'יי קרנהן (לינקין)

מאוד אינפורמטיבי ומעניין בתחום הפיתוח ו- mfg של Softgels שקופים במיוחד. אכן מידע רב למחקר ופיתוח עסקי לעתיד. בברכה הן מר רומן והן פרופסור בוריסוב. שיווקומאר דלצ'נד קשרוואני (לינקין)

עדיף שיהיה לכם או לייצר את השמן בעצמכם ולהפוך את המוצר מא 'עד ת'. כמו כן תוכלו לשלוט על ההתרכזות בצורה טובה יותר. היה הגיוני לי יותר אם הייתי רוצה לייצר מוצר כל כך בריא. רודי גרלך (לינקין)

אנא הזמינו לי את המצגת, ותודה לכם שהרכבתם את זה. סטיבן דיבוזה (לינקין)

טכנולוגיה מרגשת! נג'לה סקוט (לינקין)

הסרטון הזה מראה בדיוק למה אנחנו צריכים רגולציה בענף. קווין גלאגר (לינקין)

שלום רומן, יש לי לקוח בניו זילנד. אני יכול למכור להם את המכונה? ג'וסו קים (לינקין)

מעניין, ברצוני לבחון את האפשרויות לשתף פעולה יחד. אני הולך לשלוח לך DM למידע נוסף. קרלוס חאבייר ריברה (צ'ארלס) (לינקין)

אני רוצה להזמין את המכונה הבסיסית לייצור כובעי ג'ל CBD ונמסרת ל- 6329 State Road 54, New Port Richey, FL 34653 USA. תודה. גארי דליוואל, מ (לינקין)

אני יודע שזו תקופה מטורפת וקשה כרגע, וכולנו מנסים לשמור על הראש מעל המים. רציתי לפנות אליך כי יש לנו ניסיון רב ותוצאות בעבודה בענף הקנאביס וה- CBD. המערכת שלנו מסייעת לעסקים כמו שלך למלא את הצינור שלהם עם לקוחות פוטנציאליים מבלי שתצטרך לעזוב את הנוחות של הבית שלך באמצעות מודעות פייסבוק / אינסטגרם.. רוברט ריברה (לינקין)

הי רומן! אנחנו חנות לייצור נירוסטה בהתאמה אישית וראיתי שאתה משתמש בכורים שנבנו בהתאמה אישית בתהליך שלך. סקרנתי מי יוצר את הטנקים והמערבלים שלך לפיתרון האינקפסולציה שלך? טרוי האנשי (לינקין)

שלום רומן, הקמנו מתקן חדש, לא בטוח אם נבצע רכישות גדולות עדיין. אבל רציתי לקבל ממך מידע נוסף. ברגע שיש לנו את המכונה, איזה מרכיבים / אספקה ​​נצטרך מלבד שמן ה- CBD. מייקל האמר (לינקין)

שלום רומן, הגעת כהצעה איתה לינקדאין חושב שאני צריך להתחבר. אני שמח כי אני עובד בענף ה- CBD בהרחבה וחשבתי שאנו יכולים למצוא כמה הזדמנויות ברשת. Dan Licitra - LIONs ™ CBD ו- Hemp Solutions (לינקין)

 

טכנולוגיות כמוסות ג'ל רכות

מנכ

צור איתי קשר

Encapsulator שמן CBD | ציוד ייחודי לייצור כמוסות ג'ל רכות לשמן CBD עם קליפת אגר. כמוסות אגר טבעוני שמן קנאביס

מר רומן ציבולסקי

מנכ"ל, רך ג'ל כמוסות טכנולוגיות ושות 'בע"מ www.Capsulesforyou.com מוגבלת

אתר: www.Capsulesforyou.com
טלפון: +375 29 308 00 00
WhatsApp / Viber: +375 29 308 00 00
אימייל: info@capsulesforyou.com
סקייפ: RomanTsibulsky

טופס הזמנה

אני, , ,

דוגמאות של כמוסות ג'ל רכות שמן שמן.

פרטי הקשר שלי:תגובה: