Teknologi dan peralatan baru untuk merangkum minyak CBD

 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.
 • THC oil Encapsulator untuk pengeluaran kapsul minyak thc, merangkumi minyak thc. Produk kapsul THC dari minyak, pena vaping, edibles, gummies dan banyak lagi.

Produk CBD Terkini

74%

Berita Minyak THC

65%

Kesihatan THC

58%

Industri thc 420

59%

Kapsul gel lembut minyak THC yang bulat

Kami menjual minyak CBD line Encapsulation automatik

cbd_oil_business

Teknologi unik Encapsulation kapsul softgels bulat minyak CBD untuk umat Islam,
vegan, gaya hidup sihat. Prestasi perkakasan dari 15,000 hingga 90,000 kapsul softgels setiap 1 jam.
MENONTON VIDEO >>

Kami menjual barisan peralatan untuk pengeluaran kapsul minyak CBD dan Cannabis. Kod sumber terbuka.
Paten percuma. Tiada sekatan. Tiada analog. Bebas royalti. Bahan mentah boleh didapati di pasaran terbuka.
Kapsul vegan minyak BD, Ganja, Rami dan #Herbal. Cangkang kapsul agar-agar bahan alga.
Peralatan ini memenuhi semua keperluan moden untuk pengeluaran CBD. Belajar langkah demi langkah. Nasihat dan pertolongan dalam memulakan perniagaan. Syarikat kami menghasilkan peralatan yang menjimatkan dan automatik untuk
penghasilan kapsul bulat lancar dengan minyak di dalamnya. Kini ledakan global minyak ganja dan CBD.
Kami mempunyai peralatan untuk membuat kapsul bulat dengan CBD dan minyak ganja dengan diameter 3-6 mm. Kami mengajak syarikat anda untuk bekerjasama. Kami mencari syarikat yang akan menjualnya di Amerika Syarikat, Kanada, Eropah. Kami memberikan harga yang rendah untuk peniaga. Syarikat anda juga boleh membeli banyak peralatan dari kami dan menyewanya di Amerika Syarikat, Kanada, Eropah.

СATALOG / Contoh Kapsul Gel Lembut minyak THC / Contoh Kapsul Gel Lembut minyak THC

Contoh Kapsul Gel Lembut minyak THC

Helo! Nama saya Roman Tsibulsky dan saya adalah CEO syarikat Soft Gel Capsules Technologies Co.Limited. Syarikat kami menawarkan peralatan dan teknologi untuk pengeluaran kapsul halus lembut. Pada masa ini, kami mempunyai dua teknologi shell shell, ini adalah teknologi gelatin klasik dan teknologi inovatif baru shell shell yang diperbuat daripada bahan tumbuhan. Kami menggunakan bahan tanaman yang dipanggil Agar-Agar untuk kapsul kami. Ini adalah bahan berasaskan alga. Teknologi ini akan menarik bagi pengeluaran kapsul untuk pasar Timur, untuk pasar negara-negara Arab, untuk Muslim, vegan dan vegetarian, dan di mana sahaja penggunaan gelatin haiwan tidak diperlukan. Kami menghadirkan teknologi ini di pasaran global kerana kami adalah satu-satunya syarikat yang memiliki teknologi tersebut.

Talian kami terdiri daripada beberapa mesin. Mesin pertama adalah reaktor khas di mana agar atau gel gel dihasilkan. Gel dibuat pada suhu sekitar 90 darjah celcius. Gel dimasukkan melalui selang yang dipanaskan ke enkapsulator kami dengan pam khas. Kapsul terbentuk dari gel dan minyak di dalam enkapsulator. Kemudian kapsul keluar untuk dicuci dan dikeringkan. Ini adalah dandang, tangki yang dipanaskan dengan alat pengaduk yang membuat gel, ada juga pam, sistem selang yang dipanaskan, enkapsulator itu sendiri, dan juga sentrifugal untuk pengekstrakan hidro dan pencucian kapsul setelah enkapsulasi. Syarikat kami telah menghasilkan enkapsulator selama 20 tahun dan sehingga hari ini, peralatan kami berada, misalnya, dalam segmen harga yang berpatutan. Dan hari ini kami bersedia mempersembahkan kepada anda reka bentuk enkapsulator yang diperbaharui sepenuhnya yang diperbuat daripada keluli tahan karat yang memenuhi semua keperluan GMP. Semua tepi, semua tepi dalaman dibuat dengan jari-jari, yang memberikan penggunaan yang mudah dan menjamin kualiti pencucian.  

Sistem ini tidak mempunyai analog dan kami tidak menunjukkannya hari ini hanya dengan alasan bahawa kami tidak mahu pesaing kami menyalinnya sebelum kami memulakan pengeluaran dan penjualannya. Kami telah mengembangkan barisan automatik kami, yang sepenuhnya terbuat dari keluli tahan karat, memastikan pematuhan dengan keperluan standard GMP. Anda boleh dengan mudah mengesahkan dan mengesahkan peralatan tersebut di kemudahan pengeluaran anda, dan menggunakannya untuk mengeluarkan produk dengan kualiti yang sama dengan pemimpin pasaran. Talian automatik ringkas kami adalah tawaran unik. Hari ini, tidak ada peralatan analog di pasaran kapsul, baik dari segi kos atau prestasi, atau keunikan komposisi dan bahan cangkang. Kami adalah satu-satunya syarikat yang mencapainya. Banyak bahagian penting peralatan kami mempunyai sijil Eropah, yang sangat penting bagi pelanggan dari Eropah, Amerika Syarikat dan Kanada. Kami menggunakan reaktor buatan China untuk pengeluaran gel, tetapi ini adalah satu-satunya Kilang yang kami dapati di China yang dapat menghasilkan peralatan yang diperakui di Eropah.

 

Harga: $ 18,000

 • Maklumat dikemas kini: 09/06/2024
 • Dalam stok
 • Bilangan persembahan PDF yang dimuat turun: 350

Model: Contoh Kapsul Gel Lembut minyak THC

 • Ditandai sebagai: BUDAYA CANNABIS MINYAK CANNABIS MINYAK CBD LEMBUT CBD KESEJAHTERAAN CBD MINYAK HEMP INDICA MARIJUANA PERUBATAN PENDIDIKAN THC

Syarat untuk memesan dan membeli Peralatan

 1. Masa pengeluaran untuk peralatan di bawah pesanan adalah 30 hari. Model GMP ada.
 2. Pakar teknikal syarikat datang untuk latihan kepada pelanggan. Tempoh latihan, pemasangan dan permulaan adalah 5 hari.
 3. Kami menyediakan maklumat mengenai teknologi, membeli bekalan, dan alat ganti.
 4. Jaminan peralatan adalah 24 bulan, kami menyediakan perkhidmatan pasca-jaminan 24/7.
 5. Rumus sumber terbuka boleh diubah oleh pelanggan mengikut budi bicara mereka. Tidak royalti diperlukan.
 6. Kami mempunyai peralatan demonstrasi untuk persembahan di pejabat kami.
 7. Kami akan mengatur penghantaran ke mana-mana negara di dunia oleh udara atau laut. Membantu anda dalam pelaksanaan dokumen.

Peralatan dan teknologi ini dikembangkan di Eropah. Kami menghasilkan enkapsulator ini di kilang keluarga kami mengikut semua standard kualiti Eropah. Produk yang kami hasilkan selama lebih dari 2 tahun tidak mempunyai analog. Harga paling berpatutan.
Kami menggunakan peralatan elektrik, pam, paip silikon - buatan Itali, Jerman, Korea.
Kami guna keluli tahan karat AISI 316, 304 dalam pengeluaran kami.


Perkhidmatan dan perkhidmatan pelanggan kami

Semua bahagian dalam dan luar dibuat dengan jari-jari yang membolehkan pembersihan mudah dan cekap. Juga, semua komponen elektronik, elektrik, pam dan motor elektrik adalah pengeluaran Eropah dari Itali dan Jerman. Kami berusaha untuk mencipta peranti yang boleh dipercayai dan sesuai untuk pengguna kami. Setelah kapsul terbentuk, ia secara automatik dilepaskan ke alat pencuci dan pemintalan, yang secara signifikan mengurangkan masa operasi berbanding dengan model lama kami, di mana operasi ini dilakukan secara manual. Kini kapsul melompat secara automatik dari satu peranti ke peranti yang lain, yang menghilangkan keperluan untuk kerja pengendali manual. Kami juga telah mengembangkan sistem unik untuk pengeringan kapsul secara berterusan. Ia berbeza dengan semua pilihan yang ada di pasaran peralatan farmasi hari ini.

Saya akan membuat persembahan ringkas mengenai talian kami untuk memberitahu anda mengenai setiap unit dan setiap bahagian peralatan dalam talian automatik kami. Ini tangki dipanaskan dengan pengaduk di mana kita menyediakan gel. Sekarang saya menunjukkan pada motor elektrik dengan bilah yang dipasang di dalamnya, motor itu mencampurkan isi padu gel yang sedang kita siapkan dengan bilah. Tangki yang dipanaskan dengan agitator ini mempunyai jaket air dan pelindung haba, yang membantu mengekalkan suhu agar tidak memanaskan udara di dalam bilik. Sistem tingkap pemerhatian, sistem pencahayaan. Dari tangki kami, gel dipam melalui selang pemanasan khas ke tangki di enkapsulator dan melalui selang pengembalian dikembalikan ke tangki kami. Ini dilakukan untuk mengekalkan suhu tinggi gel di dalam reaktor kita setiap masa. Kami bekerja dengan agar-agar yang memerlukan suhu lebih dari + 90 darjah celcius. Sekiranya hanya ada satu selang yang dipanaskan, maka bahan di dalamnya akan menjadi sejuk dan menyekat gel agar tidak bergerak. Oleh itu, kami mengangkat bahan ke dalam tangki enkapsulator menggunakan satu selang dan membuang lebihan gel kembali ke dandang kami melalui selang kedua. Kabinet elektrik ini mengatur suhu pemanasan selang yang dipanaskan kami, juga mengatur kecepatan pemberian gel ke tangki kami di bahagian atas dan alat yang mengatur suhu gel yang kami buat, serta kecepatan putaran bilah . Semuanya masuk ke enkapsulator kami melalui selang yang dipanaskan. Berikut adalah versi GMP enkapsulator kami, yang terbuat dari keluli tahan karat. Berikut adalah versi GMP enkapsulator minyak CBD kami, yang terbuat dari keluli tahan karat. Berikut adalah versi GMP enkapsulator minyak ganja kami, yang terbuat dari keluli tahan karat. Semua sudut membulat, memastikan pembersihan dan pencucian yang mudah sesuai dengan standard GMP. Penutup ruang kami menghilangkan kemasukan semua jenis zarah pencemar. Terdapat bahan penebat haba di dalam ruang. Ia mengekalkan suhu tertentu.

Ini mengurangkan kos tenaga dan masa sehingga kapsul dikeringkan. Kami menghantar tangki yang dipanaskan dengan alat pengaduk untuk penghasilan gel dari sebuah kilang yang mesra di China. Kilang ini, satu-satunya yang dapat kami temui, mempunyai sijil yang sesuai untuk mengesahkan kualiti Eropah. Tangki yang dipanaskan gel ini dengan pengaduk juga diperakui. Kami berusaha untuk memastikan bahawa peralatan kami mempunyai bilangan sijil maksimum sesuai untuk digunakan bukan sahaja di negara-negara CIS tetapi juga di negara-negara lain di dunia. Enkapsulator GMP berkelajuan tinggi baru kami sepenuhnya dihasilkan oleh syarikat kami. Kami melakukan kitaran pengeluaran sepenuhnya: dari pembuatan casing hingga pemasangan bahagian terakhir dan menghubungi pembekal barang keperluan berkualiti Eropah. Kami memantau kualitinya, dan sekarang di pejabat kami, anda dapat melihat contoh demo dari enkapsulator baru ini, ia berada di belakang saya. Kami dengan senang hati akan menyambut anda di syarikat kami. Kami berusaha untuk mengembangkan, membuat produk berkualiti tinggi, membuat produk yang tidak mempunyai analog di pasaran global hari ini dan kami sentiasa gembira melihat anda sebagai pelanggan tersayang yang akan menghargai kerja dan penyelesaian teknikal yang telah kami kembangkan ketika membuat barisan automatik ini . Saya akan sangat gembira untuk mana-mana kenalan anda, jangan ragu untuk menghubungi saya.

ROMAN TSIBULSKY: Sekarang saya akan memberitahu anda mengenai ciri reka bentuk encapsulator GMP. Sekarang saya akan memberitahu anda tentang ciri reka bentuk enkapsulator minyak GMP CBD. Sekarang saya akan memberitahu anda mengenai ciri reka bentuk enkapsulator minyak Ganja GMP. Panel atas mempunyai sistem kawalan. Terdapat kawalan suhu untuk minyak pengangkutan, gel, dan minyak yang diletakkan di dalam kapsul. Terdapat kawalan suhu untuk minyak pengangkutan, gel, dan minyak CBD yang diletakkan di dalam kapsul. Terdapat kawalan suhu untuk minyak pengangkutan, gel, dan minyak ganja yang diletakkan di dalam kapsul. Sekarang suhu persekitaran ditunjukkan, tetapi ketika kita memprogramkan enkapsulator kita untuk berfungsi, kita menetapkan suhu yang ingin kita bekerjasama. Sekiranya bahan, minyak atau lemak haiwan anda memerlukan pemanasan tangki kami, yang terletak di bahagian belakang enkapsulator, juga mempunyai sistem jaket air, mandi air, yang akan memanaskan bahan. Sekiranya minyak CBD anda memerlukan pemanasan tangki kami, yang terletak di bahagian belakang enkapsulator, juga mempunyai sistem jaket air, mandian air, yang akan memanaskan bahan. Sekiranya minyak Ganja anda memerlukan pemanasan tangki kami, yang terletak di bahagian belakang enkapsulator, juga mempunyai sistem jaket air, mandi air, yang akan memanaskan bahan. Sekarang kami menggunakan kawalan ketepatan tinggi yang membolehkan menyesuaikan kelajuan pergerakan bahan dalam sistem kami. Ini bermaksud bahawa pam khas mengatur kadar penyediaan bahan yang menjadi cangkang kapsul dan bahan yang diletakkan di dalam kapsul. Ini meningkatkan ketepatan dos dengan ketara. Setelah menetapkan petunjuk tertentu pada peranti hari ini, anda dapat menjalankannya dalam mod yang sama pada hari berikutnya dan menghasilkan semula semuanya. Untuk melihat proses operasi enkapsulator dan pembentukan kapsul, kami menggunakan lampu stroboskopik khas yang menunjukkan kepada kami apa yang berlaku ketika kami membentuk kapsul berkat denyutan cahaya mereka. Kapsul bergerak dengan kelajuan yang sangat tinggi, lebih dari 24 kapsul sesaat dan ia kelihatan tidak kelihatan, tetapi apabila kita menghidupkan stroboskop, ini memberi kita peluang untuk melihat bagaimana kapsul terbentuk. Sekarang pengeluaran kapsul belum dalam proses, saya hanya menunjukkan cara kerjanya. Sekarang pengeluaran kapsul minyak CBD belum selesai, saya hanya menunjukkan kepada anda bagaimana ia berfungsi. Sekarang pengeluaran softgel minyak ganja tidak dalam proses, saya hanya menunjukkan cara kerjanya. Anda juga boleh menukar mod pencahayaan kamera dalaman untuk melihat keseluruhan proses. Kemudian kami akan membuat klip video yang menunjukkan peralatan sedang beroperasi.

Spesifikasi teknikal

Encapsulator itu sendiri dihasilkan sepenuhnya oleh pekerja dan pekerja kami di kemudahan pengeluaran di Minsk, Belarus. Kami menguji setiap mesin dengan teliti sebelum menghantarnya kepada pelanggan, sehingga menjamin, kebolehkerjaan peralatan ini sebanyak 200%. Sama seperti sebelumnya, mana-mana pelanggan kami berpeluang mengundang Adjuster kami untuk mengunjungi kemudahan mereka. Dalam 5 hari, dia akan menugaskan dan menyiapkan peralatan, melatih personel dan memberikan beberapa nasihat dan cadangan mengenai cara menggunakan peralatan tersebut. Pada masa sekarang, tidak ada pelanggan yang menghentikan pengeluaran kapsul dengan alasan apa pun. Peralatan kami berfungsi di mana sahaja, orang menghasilkan produk dan berjaya mengembangkan perniagaan mereka. Kami menghantar peralatan kami ke mana-mana negara, termasuk negara-negara bekas Kesatuan Soviet, AS, Kanada, Eropah dan seluruh dunia. Kami mempunyai saluran penyampaian yang baik dan syarikat yang mesra yang akan membantu kami melakukan pelepasan kastam di negara anda. Pada bila-bila masa, pakar kami akan menemui anda dan memberitahu anda bagaimana mengatur perniagaan pengeluaran kapsul dengan cara yang terbaik. Garis automatik ini membolehkan beralih dari shell gelatin ke shell Agar-Agar kapsul dan ke arah terbalik. Ini membolehkan anda menghasilkan jenis produk yang lebih unik. Saya sangat bangga dengan hasil yang telah kita capai bersama pasukan saya. Di belakang saya adalah tahun-tahun penyelidikan, hasil kerja pereka dan jurutera proses kami. Setakat ini, tidak ada syarikat lain yang menawarkan kapsul vegetarian. Ini adalah produk yang sangat menarik. Saya harap anda akan menghargai usaha kami, menjadi pelanggan kami dan membina perniagaan anda bersama kami. Jangan teragak-agak untuk menghubungi saya, saya dengan senang hati akan menjawab sebarang pertanyaan anda.

Syarikat kami menawarkan peralatan dan teknologi untuk merangkum minyak dan pelbagai lemak. Ini adalah minyak sayuran yang anda lihat di rak di farmasi. Di belakang saya adalah barisan pengeluaran kapsul automatik baru yang menggunakan teknologi lancar. Teknologi kami menyediakan kapasiti sekitar 90,000 kapsul per jam. Pada masa ini, tidak ada syarikat lain yang menawarkan peralatan atau teknologi tersebut. Kami juga telah mengembangkan cangkang baru dari bahan tanaman yang disebut Agar-Agar. Ini adalah serbuk berasaskan alga yang kami gunakan untuk membuat kulit kapsul vegetarian dengan ciri-ciri yang luar biasa. Kapsul kami hanya berbentuk bulat, tidak lancar, yang memastikan kelebihan yang tidak dapat dinafikan berbanding teknologi yang ada di pasaran. Kami tidak mempunyai sisa atau produk yang ditolak, tidak perlu membuang sisa pengeluaran, kerana semua bahan mentah yang digunakan dalam teknologi kami digunakan untuk menghasilkan kapsul. Di belakang saya adalah barisan enkapsulasi automatik baru dengan kapasiti 90,000 kapsul sejam. Kelajuan tinggi ini tidak dapat disediakan oleh peralatan lain.

Sebagai tambahan kepada teknologi, kami telah mengembangkan barisan enkapsulasi automatik yang membolehkan menghasilkan produk ini. Talian automatik kami terdiri daripada jenis peranti berikut: tangki yang dipanaskan dengan alat pengaduk untuk menghasilkan gelatin dan gel Agar. Ini adalah unit sejagat. Tangki ini mempunyai bilah pencampuran yang memungkinkan untuk mengekalkan keadaan gel yang homogen semasa pengeluarannya. Isi tangki yang dipanaskan ini dengan pengaduk adalah 50 liter, sehingga memastikan operasi peralatan 24 jam berterusan. Pam khas menyalurkan penjara dari tangki yang dipanaskan dengan pengaduk ke enkapsulator kami melalui selang panas khas. Selang ini mengekalkan pemanasan hingga +90 darjah Celsius, sehingga memastikan pemanasan yang sama dari seluruh bahan dan operasi berterusan peralatan. Di belakang saya adalah model baru enkapsulator yang sepenuhnya dibuat mengikut piawaian GMP.

Maklumat tambahan

Peralatan kami beroperasi pada kelajuan tertinggi. Kami telah menambah pam berketepatan tinggi khas yang mengatur dos kapsul dan kestabilan operasi peralatan. Masa pentauliahan dan penyesuaian telah dikurangkan dengan ketara. Sebagai tambahan kepada pam berketepatan tinggi yang dipasang di enkapsulator baru kami yang mengekalkan tekanan stabil semua cecair, serta dos kapsul yang tepat, semua komponen elektronik seperti motor, pam, kotak gear mempunyai bahagian yang dibuat di Eropah: Jerman dan Itali . Ini memastikan kualiti yang berkualiti dan operasi tanpa henti sepanjang masa. Kami berusaha untuk menjadikan produk kami boleh dipercayai dan menyenangkan bagi pelanggan kami. Sekiranya kita membandingkan model lama dan yang baru, kita akan melihat bahawa semuanya telah berubah dengan ketara. Sukar untuk menilai perbezaannya secara visual, walaupun penampilannya menjadi lebih jelas. Sistem penyejukan minyak pengangkutan juga telah diperbaharui sepenuhnya. Kami telah beralih dari mencelupkan elemen penyejuk ke dalam minyak. Sekarang kita menggunakan bekas khas dengan bahagian bawah berganda yang dilalui oleh penyejuk.   

Ini meningkatkan kadar penyejukan minyak pengangkutan dan membantu enkapsulator berfungsi dengan lebih stabil. Kami juga telah mengembangkan sistem yang memastikan kelajuan pencucian dan pembongkaran peralatan maksimum untuk pembersihan dan operasi sehari-hari. Semua kehendak pelanggan kami diambil kira dan dilaksanakan dalam model baru ini. Tangki baru yang dipanaskan dengan alat pengaduk untuk pengeluaran gel mempunyai cukup bahan untuk operasi enkapsulator tanpa henti 24 jam. Kami juga telah melaksanakan kemungkinan mencuci dan mengeringkan kapsul secara automatik, yang dapat mengurangkan kos tenaga kerja dengan ketara. Semasa menggunakan talian automatik kami, anda tidak akan mendapat perkhidmatan dan kualiti operasi peralatan yang lebih baik. Video persembahan ini tidak termasuk sistem pengeringan kapsul automatik yang unik. Ini adalah pengetahuan kami, kami tidak menunjukkannya sekarang sehingga syarikat pesaing tidak dapat menyalinnya. Tetapi percayalah, kami telah mencapai penyelesaian teknikal yang hebat yang membolehkan anda mengeringkan kapsul kami sebanyak 70% dalam dua jam. Setelah mereka bergerak secara automatik dalam masa dua jam dari saat mereka memasuki ruang pengeringan hingga saat mereka keluar dari tempat tersebut. Anda hanya perlu mengeringkannya selama dua atau tiga jam mungkin di palet plastik konvensional.

Testimoni Pelanggan

Wow ini cukup keren, adakah mungkin untuk mendapatkan lebih banyak maklumat? Michael Heller, Ph.D (Linkedin)

Adakah vendor benar-benar membelinya di AS yang dapat mengesahkan mesin dan kualitinya? Marc Normandeau (Linkedin)

Berapa kecil bola yang dapat dibuat oleh mesin? Andy Klein (Linkedin)

Apa khasiat agar agar lebih banyak daripada kapsul berasaskan gelatin ? Jay Carnahan (Linkedin)

Sangat bermaklumat dan menarik dalam bidang pembangunan dan pembuatan Softgels terutamanya yang telus. Maklumat yang sangat baik untuk penyelidikan dan pengembangan perniagaan untuk masa depan. Salam kepada Encik Roman dan Profesor Borisov. Shivkumar Dalchand Kesharwani (Linkedin)

Lebih baik jika anda mempunyai atau menghasilkan minyak sendiri dan membuat produk dari A hingga Z. Anda juga dapat mengawal konzentrasi dengan lebih baik. Lebih masuk akal bagi saya sekiranya saya ingin membuat produk yang sihat. Rudi Gerlach (Linkedin)

Silakan DM saya persembahannya, dan terima kasih kerana menyusunnya. Stephen DuBose (Linkedin)

Teknologi yang menarik! Najela Scott (Linkedin)

Video ini menunjukkan dengan tepat mengapa kita memerlukan peraturan dalam industri. Kevin Gallagher (Linkedin)

Hello Roman, saya mempunyai pelanggan di New Zealand. Bolehkah saya menjual mesin anda kepada mereka? Jusu Kim (Linkedin)

Menarik, saya ingin meneroka kemungkinan untuk berkolaborasi bersama. Saya akan menghantar DM untuk maklumat lebih lanjut. Carlos Javier Rivera (Charles) (Linkedin)

Saya ingin memesan mesin Basic untuk membuat topi gel CBD dan dihantar ke 6329 State Road 54, New Port Richey, FL 34653 USA. Terima kasih. Garry Dhaliwal, M (Linkedin)

Saya tahu ini adalah masa yang sukar dan sukar sekarang, dan kita semua berusaha menjaga kehendak kita di atas air. Saya ingin menghubungi anda kerana kami mempunyai pengalaman dan hasil yang hebat dalam bekerja di industri Cannabis dan CBD. Sistem kami menolong perniagaan seperti perniagaan anda mengisi saluran pelanggan mereka dengan bakal pelanggan tanpa harus meninggalkan rumah anda dengan selesa menggunakan Iklan Facebook / Instagram. Robert Rivera (Linkedin)

Hai Roman! Kami adalah kedai fabrikasi tahan karat khas dan saya melihat bahawa anda menggunakan reaktor yang dibina khas dalam proses anda. Saya ingin tahu siapa yang membuat tangki dan pengadun anda untuk penyelesaian enkapsulasi anda? Troy Hanchey (Linkedin)

Hello Roman, kami telah menyediakan kemudahan baru, tidak pasti sama ada kami akan membuat pembelian besar lagi. Tetapi saya ingin mendapatkan lebih banyak maklumat daripada anda. Sebaik sahaja kita mempunyai mesin, apa jenis bahan / bekalan yang kita perlukan selain minyak CBD. Michael Hammer (Linkedin)

Helo Roman, anda muncul sebagai cadangan dengan siapa yang difikirkan oleh LinkedIn bahawa saya harus berhubung. Saya gembira kerana saya bekerja di industri CBD sekarang dan berpendapat bahawa kami mungkin dapat mencari beberapa peluang rangkaian. Dan Licitra - LIONs ™ CBD dan Penyelesaian Pembayaran Rami (Linkedin)

 

Teknologi Kapsul Gel Lembut

Ketua Pegawai Eksekutif, Soft Gel Capsules Technologies Co., Limited www.Capsulesforyou.com

Hubungi saya

Encapsulator minyak CBD | Peralatan unik untuk pengeluaran kapsul gel lembut minyak CBD dengan tempurung agar. Kapsul vegan agar minyak ganja

Encik Roman Tsibulsky

Ketua Pegawai Eksekutif, Soft Gel Capsules Technologies Co., Limited www.Capsulesforyou.com

LAMAN WEB: www.Capsulesforyou.com
Telefon: +375 29 308 00 00
WhatsApp / Viber: +375 29 308 00 00
E-mel: info@capsulesforyou.com
Skype: RomanTsibulsky

Borang pesanan

Saya, , ,

sampel kapsul gel lembut minyak thc.

Maklumat hubungan saya:Komen: